Δευτέρα 15:00 - 19:30
Τετάρτη 15:00 - 19:30
Πέμπτη 16:00 - 19:30

Καισαρείας 4, Αθήνα (Αμπελόκηποι, ύψος Βασ. Σοφίας 110)

2106457625